Bc. Ondřej Pelikán

Bachelor's thesis

Výzkum středověkých hrádků a tvrzí geofyzikálními metodami

Research of medieval castles and fortresses with geophysical methods
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na využívání nedestruktivních geofyzikálních metod v prostředí středověkých panských sídel. Cílí především na vhodnost využití jednotlivých metod při zkoumání staveb fortifikačního charakteru. Součástí práce jsou i praktická měření, které byla prováděna na tvrzi v obci Vlachovice a v obci Střížov.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the use of non-destructive geophysical methods in the environment of medieval manor houses. It focuses primarily on the suitability of using individual methods when exploring fortifications. Part of the work is also practical measurements, which were carried out at the fortress in the village of Vlachovice and in the village Střížov.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Dr. phil. Peter Milo
  • Reader: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Archaeology / Archaeology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.