Dagmar Medková

Bakalářská práce

Odpisy dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu

Depreciation of fixed assets, tax and accounting view
Anotace:
Název: Odpisy dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu. Práce je zaměřena na vliv účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti a jejich vliv na základ daně. Teoretická část za pomoci literární deskripce popisuje účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a způsob ovlivnění základu daně. V praktické části je provedena analýza účetních a daňových odpisů u dlouhodobého …více
Abstract:
Name:Depreciation of fixed assets, tax and accounting view. The thesis is focused on the influence of accounting and tax depreciation of fixed assets in the chosen company and its influence on the tax base. The first, theoretical part describes using literary description accounting and tax depreciation of fixed assets and way of influencing the tax base. In the practical part an analysis of accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Zdeněk Januška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING