Bc. Simona Hereitová

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost podniku

Business competitiveness
Abstract:
Konkurenceschopnost podniku souvisí zejména s jeho schopností flexibilně se přizpůsobovat změnám tržního prostředí a neustále obměňovat strategii propagace a prodeje produktů nebo služeb tak, aby dosáhly maximalizace impaktu v rámci cílových trhů. Problematika konkurenceschopnosti je rozebrána na teoretické i praktické úrovni. Cílem teoretické části je obsáhnout klíčová témata týkající se konkurenceschopnosti …more
Abstract:
The competitiveness of an economic body is predominately associated with it´s ability to flexibly adapt to changing conditions of market environment and simultaneously and continuously adjust its strategy of promotion and offer of products or service to achieve the maximal impact on the target market. The issue of competitiveness was solved on theoretical and also on practical level. The aim of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze