Bc. Martin Erlebach

Bachelor's thesis

Analýza bezbariérové přístupnosti přechodů pro chodce ve městě Žďár nad Sázavou

Analysis of Barrier-free Accessibility of Pedestrian Crossings in the Town of Zdar nad Sazavou
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení bezbariérových opatření přechodů pro chodce ve městě Žďár nad Sázavou. Hlavní část práce se věnuje návrhu na odstranění bariér na přechodech pro chodce. V práci je navržen harmonogram postupu bezbariérových úprav a finanční vyhodnocení tohoto návrhu postupu.
Abstract:
Bachelor work is focused on the evaluation of barrier-free measures of pedestrian crossings in the town of Žďár nad Sázavou. Body of the Bachelor work is given to the proposal to remove barriers to pedestrian crossings. In the work is suggested the barrier-free process adjustments and financial evaluation of the proposal process.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Erlebach, Martin. Analýza bezbariérové přístupnosti přechodů pro chodce ve městě Žďár nad Sázavou. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera