Bc. Tereza Kudelová

Bakalářská práce

Zánik a obnova církevní architektury v České republice

The Destruction and restoration of religious architecture in the Czech Republic
Anotace:
Práce přináší celkový pohled na historii církevní architektury na území Českých zemí od konce 9. století až po současnost. Větší prostor je věnován osudu sakrálních památek od druhé poloviny 20. století v kulturně – historickém prizmatu. Stěžejní část práce se snaží mapovat stav církevních památek po roce 1989, poukazuje na stále ohrožené památky, ale především přináší reprezentativní příklady renovací …více
Abstract:
The thesis provides an overall view on the history of religious architecture in the territory of the Czech Republic from the end of 9th century up to the present. A bigger space is devoted to the destiny of the sacred sites from the second half of 20th century in the cultural-historical prism. The crucial part of the thesis tries to survey the conditions of religious sights after 1989, it points out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta