Petr Zátorský

Master's thesis

Využití metod Competitive Intelligence u prodejců vstupenek na akce v České republice; Application of Competitive Intelligence methods by ticket selling companies in the Czech republic

Abstract:
Hlavním cílem této práce je využití metod Competitive Intelligence k získání klíčových informací a znalostí, které pomohou k dobrým strategickým rozhodnutím nově vzniklé firmy na trhu se vstupenkami na akce. Na první teoretickou část, která se do hloubky zabývá pojmem Competitive Intelligence, navazuje popis využití metod strategického managementu. Těžiště praktické …more
Abstract:
The main objective of this work is a usage of Competitive Intelligence methods by newly established company in the market of event tickets. After first theoretical part, which deals in depth with a concept of Competitive Intelligence, follows a description of the usage of strategic management and Competitive Intelligence methods. The focus of this part is on Competitor Analysis, SLEPTE Analysis and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Master programme / field:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu