Bc. Jiří Novotný

Diplomová práce

MS analýza proteinů a jejich posttranslačních modifikací se zaměřením na fosforylaci

MS analysis of proteins with posttranslational modifications with a focus on phosphorylation
Anotace:
Posttranslační modifikace, které jsou přítomné na proteinech a peptidech, jsou nositeli mnoha funkcí, například se může jednat o signalizaci uvnitř buňky nebo vliv na strukturu a tvar samotného proteinu, který úzce souvisí s jeho funkcí a rovněž s odbouratelností v buňce, nebo mimo ni. Posttranslačními modifikacemi se dnes zabývá, mezi jinými, vědní obor proteomika. Proteomická analýza je různorodá …více
Abstract:
Post-translational modifications of proteins and peptides have many functions, for example it may be cell signaling, or an effect on the structure and shape of the protein itself that is closely related to its function as well as its degradation within or outside the cell. In nowadays post-translational modifications are the object of proteomical studiing, amongst others. Proteomic analysis is a diverse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, Jiří. MS analýza proteinů a jejich posttranslačních modifikací se zaměřením na fosforylaci . Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik

Práce na příbuzné téma