Bc. Kateřina Kotoulková

Diplomová práce

Likvidace pojistných událostí v neživotním pojištění

Non-life Insurance Claim Adjustment
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Likvidace pojistných událostí v neživotním pojištění" je deskripce likvidačního procesu. Práce je rozdělena do několika tematicky propojených částí. Je vysvětlen význam a vzájemný vztah likvidace pojistných událostí mezi jednotlivými kapitolami. První část je věnována základnímu právnímu vymezení v pojišťovnictví. Zabývám se pojistnými smlouvami, novým občanským zákoníkem …více
Abstract:
The topic of the "Non-life insurance claim adjustment" thesis is a description of the liquidation process. The work is divided into several theme - interconnected parts. It explains the meaning and relationship of claim settlements through chapters. The first part is devoted to the basic legal definition of insurance. I deal with insurance contracts, the new Civil Code and the Act on Insurance Intermediaries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotoulková, Kateřina. Likvidace pojistných událostí v neživotním pojištění. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN