Bc. Hana Stoličková

Diplomová práce

Košer turismus a jeho unikátní produkt Kosher Hotel KING DAVID Prague

Kosher tourism and his unique product Kosher Hotel KING DAVID Prague
Anotace:
STOLIČKOVÁ Hana, Košer turismus a jeho unikátní produkt Kosher Hotel KING DAVID Prague, [Diplomová práce], Vysoká škola hotelová. Praha: 2021, 72 stran. Hlavním cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled o speciální formě cestovního ruchu – košer turismu a jeho produktu v Praze, v Hotelu KING DAVID Prague. Úvodní část práce popisuje cestovní ruch a jeho formy, zaměření na náboženský cestovní ruch, jeho …více
Abstract:
STOLIČKOVÁ Hana, Kosher tourism and his unique product Kosher Hotel KING DAVID Prague, [Master thesis], Vysoká škola hotelová. Praha: 2021, 72 pages. The main goal of this master thesis is to create a comprehensive overview of a special form of tourism - kosher tourism and its product in Prague, Hotel KING DAVID Prague. The introductory part of the thesis describes tourism and its forms, focusing on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ew4uy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze