Nikola BOŽEKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní analýza vybraných psychologických souvislostí vzdělávacích her

Qualitative analysis of selected psychological context of educational games
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematiku tendence k leadershipu u lektorů edukačních her typu edu-larp (educational live action role-playing) a současně na druhy motivace lektorů. Na základě kvalitativní analýzy rozhovorů s lektory edu-larpů byly rozebrány dvě oblasti motivace (motivace lektorů pro edu-larpy a motivace lektorů pro práci s dětmi). Výzkumný soubor tvořilo jedenáct lektorů edu-larpů ze …více
Abstract:
This work focuses on the issue of the leadership tendencies in teachers of educational games such as edu-larp (educational live action role-playing) and at the same time on the types of motivation of teachers. Based on a qualitative analysis of interviews with edu-larps, the areas of motivation (motivation of teachers for edu-larps and motivation of teachers for working with children) were analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOŽEKOVÁ, Nikola. Kvalitativní analýza vybraných psychologických souvislostí vzdělávacích her. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma