Sabina BEDYOVÁ

Bakalářská práce

Podnikové informační systémy a jejich využití v praxi

Corporate informational systems and their utilization in practise
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Podnikové informační systémy a jejich využití v praxi" se zabývá charakteristikou informačních systémů, dále ERP systémů a jejich využití. Cílem práce je analýza ERP systému Microsoft Dynamics NAV ve zvoleném podniku. Pomocí manuálů je systém analyzován z pohledu jeho funkcí a účetnictví, kdy byla zpracována problematika nákupních a prodejních záloh proložena ukázkami. Důležitou …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled "Business Informational Systems and Their Use in Practice" deals with the characteristics of informational systems, ERP systems and their use. The goal of the work is to analyse the ERP system of Microsoft Dynamics NAV in the selected enterprise. Using manuals, the system is analysed in terms of its functions and accounting, when the issue of purchase and sales advances was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Vallišová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDYOVÁ, Sabina. Podnikové informační systémy a jejich využití v praxi. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/