Ladislav HOLUB

Bakalářská práce

Závislost, terapeutická komunita a arteterapie

Adict, the Therapeutic Community and Art Therapy.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití rožnovské arteterapie v problematice léčby drogových závislostí a to i s ohledem na možnosti jejího použití v systému léčby terapeutické komunity. Pokusí se ozřejmit pojem {\clqq}závislost``, zprostředkovat různé úhly pohledu na tento pojem a přístupy k léčbě drogově závislých. Je závislost nemoc, nebo symptom? Jaké jsou možnosti a specifika rožnovské …více
Abstract:
Thesis is about Possibilities of Roznov Art Therapy in Therapeutic Community. An Addiction {--} Illness or Symptom. The Typical Art Exhibition of Drug User- Exist or Not Exist? Thesis Concludes Three Casuistries (Typical for Drug Users in Therapeutic Community). Artifacts Interpretation. The Art and Art Therapeutic Programme of These Clientele.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008
Zveřejnit od: 25. 4. 2008
Identifikátor: 3107

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kyzour

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUB, Ladislav. Závislost, terapeutická komunita a arteterapie. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Arteterapie

Práce na příbuzné téma