Bc. Veronika RUSŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

L'inspiration fran\c{c}aise dans le ballet du Thé\^{a}tre national de Moravie-Silésie (saison 2011/2012)

The French inspiration in the NMST ballet (season 2011/2012)
Abstract:
This bachelor thesis deals with the French inspiration in the ballet company of the National Moravian-Silesian Theatre in the 2011/2012 season. The thesis is divided into four parts. The first part consists of a brief history of ballet in France and concentrates mainly on important figures of French choreography who were working in the given period. The second part introduces the ballet company of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá francouzskou inspirací v baletním souboru Národního divadla moravskoslezského v sezóně 2011/2012. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část tvoří stručný vývoj baletu ve Francii a klade důraz především na důležité osobnosti francouzské choreografie, které v daném období působily. Druhá část představuje baletní soubor Národního divadla moravskoslezského, jeho historii …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2013
Zveřejnit od: 17. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Mariana Kunešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSŇÁKOVÁ, Veronika. L'inspiration fran\c{c}aise dans le ballet du Thé\^{a}tre national de Moravie-Silésie (saison 2011/2012). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma