Mgr. Martin Černý, Ph.D.

Doctoral thesis

Hnízdní strategie u koroptve polní (Perdix perdix): umístění hnízda a hnízdní úspěšnost

Nesting strategy of Grey Partridge (Perdix perdix): nest site choice and nesting success
Abstract:
Rozličné hnízdní strategie umožňují ptákům efektivní využití daného prostředí pro zvýšení úspěšnosti vyvedení snůšek. Zemědělská krajina zaznamenala v průběhu dvacátého století bezesporu jednu z největších změn v podobě intenzifikace hospodaření. Na základě těchto změn došlo k výraznému poklesu početností polních ptáků. Je tedy nasnadě se ptát, zda živočichové se svými strategiemi dokáží reagovat na …more
Abstract:
ulací koroptví. Ze sebraných poznatků lze pak navrhnout, minimálně na lokální úrovni, vhodná opatření pro zvýšení početnosti koroptve polní.
Abstract:
Different breeding strategies allow birds to make effective use of the environment to increase nest success. The agricultural landscape undoubtedly experienced one of the biggest changes in the form of intensification of farming during the twentieth century. As a result of these changes, there has been a significant decrease in the number of wild birds. It is therefore obvious to ask whether the birds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 12. 2020
  • Supervisor: prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
  • Reader: RNDr. Petr Procházka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta