Bc. Martin Drlíček

Bakalářská práce

Křesťanské tetování v pozdní antice a raném středověku

Christian tatoos in Late Antiquity and the Early Middle Ages
Anotace:
Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou tetování v pozdní antice a raném středověku. V první části jsou analyzovány starší termíny označující tetování a biblické texty zaměřené na označování těla. Druhá část práce chronologicky shromažďuje všechny záznamy o trvalých značkách na těle v křesťanství od 1. do 9. století. Třetí část se zaměřuje na možnou vizuální rekonstrukci těchto označení …více
Abstract:
The main purpose of the thesis is to acquaint the reader with the problematics of tattooing in late antiquity and the early Middle Ages. The first part analyzes older terms denoting tattoos and biblical texts focused on body marking. The second part of thesis chronologically collects all the records on the permanent marking of the body in Christianity from the 1st to the 9th century. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta