Mgr. Ľudovít Ďureje, Ph.D.

Disertační práce

Vliv agresivního chování na dynamiku hybridní zóny myší domácích

The effect of aggressive behaviour on the dynamics of the house mouse hybrid zone
Abstract:
In house mouse living in a demic structure, male reproductive success depends on their social status determined by male-male contests. Aggression is important in forming of structure and dynamics in mice social units. Different aggression levels might play an important role in assymetric gene flow not only between partially isolated demes and populations, but also among subspecies. Two house mouse …více
Abstract:
U myši domovej ako sociálne žijúceho živočícha je reprodukčný úspech samcov daný ich postavením v hierarchickom spoločenstve, deme. Toto postavenie je určené na základe výsledkov agresívnych interakcií. Agresivita sa javí ako adaptívny znak, dôležitý z hľadiska formovania štruktúry a dynamiky myších spoločenstiev. Rozdiely v agresivite sa môžu podieľať na asymetrickom toku génov medzi čiastočne izolovanými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2012
  • Vedoucí: CSc. Jaroslav Piálek
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D., prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., doc. RNDr. František Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta