Bc. Martina Kerdová

Bakalářská práce

Výběr a přijímání zaměstnanců

Employee recruting process
Anotace:
Cílem mé práce bylo prozkoumat celý průběh přijímacího řízení. A to mělo dát za výsledek obecně platný model ovšem ze strany manažera firmy, který byl tím návodem pro každého zaměstnavatele, jak správně vést přijímací řízení, jednak aby nedošlo k diskriminaci a jednak, aby měla firma jistotu, že vybrala toho nejvhodnějšího kandidáta. Zvolený cíl jsem řešila pomocí analýzy poznámek, které svědomitě …více
Abstract:
The aim of this work was to investigate the entire course of the admissions process. And it should give the result of a generally applicable model, however, by the company's manager, who was the guide for each employer to properly conduct admissions, partly to avoid discrimination and also to have a firm assurance that chose the most suitable candidate. The selected destination, I tackled the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní