Bc. Eva Tománková

Bakalářská práce

Strukturovaný přijímací pohovor jako součást přijímacího řízení

The Structured Interview as a Part of Selection Process
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Strukturovaný přijímací pohovor jako součást přijímacího řízení“ je analýza průběhu výběrového řízení ve vybraném podniku. V teoretické části budou osvětleny jednotlivé fáze výběru nových pracovních sil, jakožto i metody jejich získávání. Praktická část se soustřeďuje náborový proces konkrétní společnosti a na to, jakým způsobem provádí výběr na sledovanou pracovní pozici. V …více
Abstract:
The goal of thesis ”The structured interview as part of the selection process“ is an analysis of the recruitment procedure in the company. The theoretical part will be illuminated individual stages of selection new workforce, as well as methods of acquiring. The practical part focuses particular company recruitment process and how way recruiting selection of worker to monitored job. In conclusion, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Boris Janča
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta