Mgr. Bc. Petr Fleischman

Diplomová práce

Posouzení dopravní a přepravní kapacity na trati České Budějovice - Černý Kříž

The assessment of traffic and transport capacity on the route České Budějovice - Černý Kříž
Anotace:
Cílem práce je navrhnout racionalizační opatření pro regionální trať z Českých Budějovic do Černého Kříže s ohledem na zvyšující se přepravní zájem v osobní dopravě, který plyne z atraktivní lokality Lipenské přehrady a Šumavy. Posouzení vychází z historických souvis-lostí, analýzy současného stavu a výpočetních řešení výhledového rozsahu dopravy. Závěr práce autor věnuje zhodnocení navrhovaných opatření …více
Abstract:
The aim of the thesis is to suggest a rationalization measures for the regional railway line from Ceske Budejovice to Cerny Kriz with regards to the increasing interest in passenger transfer services, which results from the attractive location of the Lipno dam and Sumava. The assessment is based on the historical context, analysis of the current state and computing solutions of prospective transportation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fleischman, Petr. Posouzení dopravní a přepravní kapacity na trati České Budějovice - Černý Kříž. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy

Práce na příbuzné téma