Bc. Viktoriya Matveeva

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě komerčního manažera

Mental Hygiene in Commercial Manager's Life
Anotace:
Snaha vyhnout se chybám, hyperodpovědnost, zvýšené emocionální napětí se v životě obchodního manažera stávají půdou pro vznik psychických onemocnění. Tato bakalářská práce se soustřeďuje na vysvětlení pojmů psychické zdraví, stres, osobnostní a situační úzkost. Každodenní stresy, kterým je obchodní manažer vystaven, do jisté míry přispívají k projevům vyčerpání, skleslosti a podrážděnosti. Příliš silná …více
Abstract:
Aspiration to avoid the mistakes, hyper responsibility, high emotional tension become a breeding ground for the formation of mental disorders in the life of a commercial manager. This bachelor work is aimed at unfolding such concepts as mental health, stress, personal and situational anxiety. Everyday stress that the commercial manager receives to a greater or lesser extent contributes to the appearance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tibor Brečka, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS