Bc. Ladislava KUDĚLKOVÁ

Master's thesis

Hodnocení antioxidačních účinků látek pomocí Amesova testu

The evaluation of antioxidant effects of some substances by the Ames test
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou oxidativního stresu, který může v organismu vznikat v důsledku nerovnováhy oxidačních a antioxidačních procesů. Oxidativní stres způsobuje řadu onemocnění a je spojován s pojmem stárnutí organismu. V teoretické části diplomové práce byl charakterizován oxidativní stres a způsoby ochrany organismu před oxidativním poškozením. Významná pozornost byla věnována karotenoidům …more
Abstract:
This thesis deals with oxidative stress, that can result from an imbalance of oxidation and antioxidant processes in the organism. Oxidative stress causes many diseases and is associated with the concept of aging. In the theoretical part was characterized by oxidative stress and ways to protect the body against oxidative damage. Significant attention was paid to carotenoids, which belong to the group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUDĚLKOVÁ, Ladislava. Hodnocení antioxidačních účinků látek pomocí Amesova testu. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology