Bc. Ladislava KUDĚLKOVÁ

Master's thesis

Hodnocení antioxidačních účinků látek pomocí Amesova testu

The evaluation of antioxidant effects of some substances by the Ames test
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou oxidativního stresu, který může v organismu vznikat v důsledku nerovnováhy oxidačních a antioxidačních procesů. Oxidativní stres způsobuje řadu onemocnění a je spojován s pojmem stárnutí organismu. V teoretické části diplomové práce byl charakterizován oxidativní stres a způsoby ochrany organismu před oxidativním poškozením. Významná pozornost byla věnována karotenoidům …viac
Abstract:
This thesis deals with oxidative stress, that can result from an imbalance of oxidation and antioxidant processes in the organism. Oxidative stress causes many diseases and is associated with the concept of aging. In the theoretical part was characterized by oxidative stress and ways to protect the body against oxidative damage. Significant attention was paid to carotenoids, which belong to the group …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zverejniť od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDĚLKOVÁ, Ladislava. Hodnocení antioxidačních účinků látek pomocí Amesova testu. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Systematic Biology and Ecology