Martin Hrabal

Master's thesis

Problematika změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a.s.

The Topic of Management Changes with the Application of Business Process Management in TOKOZ a.s.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a. s. Hlavním cílem je vytvořit přehledný procesní model ekonomiky firmy, který bude splňovat požadavky managementu při implementaci proces-ního řízení. První část práce se zaměřuje na shromáždění teoretických poznatků o rozdílech tradičního funkčního a procesního řízení, hlavní pilíře …more
Abstract:
This thesis deals with the topic of management changes with the application of Business Process Management in TOKOZ a. s. The main goal is to create transparent process model of company´s economy which will meet management´s requirements within process management implementation. First part of thesis concentrates on assembling of theoretical knowledge about differences between traditional functional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013
Accessible from:: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrabal, Martin. Problematika změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a.s.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe