Bc. Kristína Baráthová

Diplomová práce

Uplatnenie psychológie v marketingu

The application of psychology in marketing
Abstract:
Bc. BARÁTHOVÁ, Kristína, The application of psychology in marketing [Dissertation] he Institute of Hospitality Management in Prague, 2018. Total numbers of pages: 93 Thesis of the Dissertation on application of psychology in marketing deals with the theoretical definition of marketing, focusing on the psychological aspects of personality and the consumer, along with other important concepts for marketing …více
Abstract:
Bc. BARÁTHOVÁ, Kristína, Uplatnenie psychológie v marketingu [Diplomová práca] Vysoká škola hotelová. Praha : 2018. Celkový počet strán: 93 Diplomová práca na tému Uplatnenie psychológie v marketingu sa zaoberá teoretickým vymedzením pojmu marketing so zameraním sa na psychologické aspekty a osobnosť spotrebiteľa, spolu s ďalšími, pre marketing významnými pojmami a následnú analytickú časť venovanú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/e9doj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.