Petr HOCH

Bakalářská práce

Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost

Influence of surface finishes on the PCB solderability
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivy povrchových úprav desek plošných spojů na pájitelnost. Teoretická část je zaměřena na pájitelnost a na vlivy, které pájitelnost ovlivňují. Dále obsahuje základní popis tvorby pájeného spoje, přehled základních druhů pájení, nejpoužívanější metody testování pájitelnosti a přehled povrchových úprav desek plošných spojů. V praktické části je popsán test pájitelnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the effects of surface treatment of printed circuit boards on solderability. The theoretical part is focused on solderability and influences that affect solderability. It also includes a basic description of the formation of the solder joint, an overview of the basic types of soldering, the most widely used methods for solderability testing and survey surface finishes PCBs. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hirman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOCH, Petr. Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.