Mgr. Bc. Dagmar ŠERKOVÁ

Doctoral thesis

Validace ošetřovatelské diagnostiky NANDA International

Validation of nursing diagnostics NANDA International
Anotácia:
Úvod: NANDA International je komplexním diagnostickým systémem pro ošetřovatelsky zaměřené obory. Proto jeho taxonomický výbor doporučuje, aby byla před implementací konkrétních ošetřovatelských diagnóz do praxe specifického zdravotnického zařízení provedena jejich důkladná selekce a ověření validity. Hlavní cíle: 1. Realizovat pre a post validační studii vybraných ošetřovatelských diagnóz v kontextu …viac
Abstract:
Introduction: NANDA International is a comprehensive diagnostic system for nursing-oriented fields. Therefore, its taxonomic committee recommends that a thorough selection and validation be performed before implementing specific nursing diagnoses in the practice of a specific medical facility. Aims: 1. To implement a pre and post validation study of selected nursing diagnoses in the context of two …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠERKOVÁ, Dagmar. Validace ošetřovatelské diagnostiky NANDA International. Ostrava, 2020. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta