Mgr. Martin Šilar

Diplomová práce

Správní řízení v působnosti České národní banky

Administrative Proceedings in the scope of Czech National Bank
Anotace:
Práce se zaměřuje na správní řízení vedená Českou národní bankou s vybranými subjekty finančního trhu v České republice. Obecně nejprve vymezuje postavení České národní banky a související výkon dohledu nad finančním trhem. Jádro práce tvoří popis vybraných správních řízení s bankou a obchodníkem s cennými papíry. Práce vychází z obecné úpravy správního řízení obsažené ve správním řádu a zároveň se …více
Abstract:
This thesis focuses on administrative proceedings in the scope of Czech National Bank regarding some subjects of financial market in the Czech Republic. At the begining is described role of the Czech National Bank and related supervision of the Czech financial market. Core of this thesis is description of chosen administrative proceedings against bank and investment firm. Thesis si based on general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta