Bc. Jakub Souček

Diplomová práce

Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: výhledové trendy a jejich interpretace.

Concept of the Selected Thematic Maps of Health Conditions and Health Care in CR: future trends and their interpretation.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost využití geografických informačních systémů a metod tematické kartografie při zpracování a následné interpretaci zdravotnických dat. Rovněž analyzuje datové zdroje z domácích i zahraničních zdravotnických databází z hlediska dostupnosti a prostorového rozlišení. Těžiště celé práce je ve vlastní tvorbě tematických map se zdravotnickou tematikou na příkladu …více
Abstract:
This diploma work is focusing on possibility of usage geographical information systems and methods thematic cartography with processing and resulting interpretation medical data. As well this work analyses sources of data from native and external medical database in light of availability and three-dimensional resolution. The main point of this work is in personal creation of s thematic maps with medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta