Bc. Tereza Šmídová

Diplomová práce

Komparace programového období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 na případu operačního programu IOP a IROP

Comparison of the programming period 2007 - 2013 and 2014 - 2020 on the case of the operational program IOP and IROP
Anotace:
Práce se zabývá komparací programového období 2007 – 2013 a 2014 – 2020. Vzhledem k rozsáhlosti oblastí a dat byl okruh zúžen na Integrovaný operační program a jeho nástupce Integrovaný regionální operační program. Práce se zabývá porovnáním fáze hodnocení projektových žádostí od příjmu žádosti o dotaci po její schválení. Jejím cílem je porovnat a specifikovat, zda a případně, v jaké míře došlo ke …více
Abstract:
The thesis deals with the comparison of the programming period 2007 - 2013 and 2014 - 2020. Due to the extensive area and data, the circle was narrowed to the Integrated Operational Program and its successor Integrated Regional Operational Program. The thesis deals with the comparison of the project application evaluation phase from the receipt of the grant application to its approval. Its aim is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Zelinková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS