Klára Chroustová

Diplomová práce

Regionální politika Evropské unie a její implementace v České republice

Regional policy of the European Union and implementation in the Czech Republic
Anotace:
Tématem diplomové práce je regionální politika Evropské unie. V teoretické části se zabývám historií a vývojem této unie, vstupy jednotlivých členů a smlouvami, které při vzniku hrály důležitou roli. Samotná regionální politikou Evropské unie, její vznik, vývoj a také cíle jsou důležitou součástí evropské ekonomické integrace. Práce je dále zaměřena na analýzu přeshraničních a nadnárodních spoluprací …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the regional policy of the European Union. In the theoretical part Im describing the history and development of this union., individual member joining and contracts, which played an important role during the Union creation. The European Union's regional policy itself, its origins, development and also its goals – an important part of European economic integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Louda
  • Oponent: Tomáš Lechner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87463