Bc. Tereza Švecová

Diplomová práce

Psychosociální charakteristiky adolescentů sledujících sexuální a násilné obsahy na internetu a jejich souvislosti

Psychosocial characteristics of adolescents deliberately exposed to online sexual and violent materials and their linkages
Anotace:
Cílem práce je obohacení diskuze, zdali lze v období adolescence vnímat sledování sexuálních obsahů na internetu podobně rizikově jako sledování násilných obsahů na internetu. A sice prostřednictvím zjištění, jaké podobné psychosociální charakteristiky – jako je psychické přizpůsobení se, externalizace, vědomí vlastní účinnosti a tendence vyhledávat vzrušení − predikují sledování nenásilných sexuálních …více
Abstract:
The aim of this study is to contribute to the discussion of wanted exposure to online X-rated sexual material as the problematic risk factor as well as exposure to online violent material in adolescence. Through finding out, which similar psychosocial characteristics – e.g. psychological difficulties, externalisation, self-efficacy, sensation seeking – predict wanted exposure to online X-rated non …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií