Mgr. Kristýna Junková

Diplomová práce

Benefity jako strategie firmy k posílení pracovní spokojenosti zaměstnanců (případová studie)

Benefits as a corporate strategy to increase employee work satisfaction (case study)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a způsoby, kterými firmy tuto pracovní spokojenost udržují. Teoretická část se zaměřuje zejména na pojem pracovní spokojenost zaměstnanců, který je dáván do souvislosti zejména s pracovní motivací. Následující kapitola se již věnuje konkrétním možnostem, které firmy využívají k udržení a případně i k posílení pracovní spokojenosti …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issues of work satisfaction of employees and ways in which companies maintain work satisfaction. The theoretical part focuses mainly on the concept of work satisfaction of employees, which is connected especially with work motivation. The following chapter is devoted to the specific possibilities that companies use to maintain and possibly enhance employee work satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta