Luděk HEŘMAN

Bakalářská práce

Systém BOZP a management rizik

The OSH system and the management of the risks
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost práce a řízení rizik ve výrobním závodě, jejichž správná realizace je nezbytnou součástí managementu každé společnosti. Cíli této bakalářské práce je nalezení slabých míst v systému BOZP a managementu rizik, a konstrukce modelu evidence skoronehod ve výrobním závodě Barevka společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. Pro tyto účely bylo provedeno dotazníkové šetření …více
Abstract:
The thesis is focusing on work safety and on managing the risks in production plant whose correct realization is a necessary part of the management in every company. Among aims of this thesis is finding the weak spots in the OSH system and in management of risks, and a reconstruction of the model of near misses accident in the production plant Barevka of the company AGC Flat Glass Czech a.s.. For these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEŘMAN, Luděk. Systém BOZP a management rizik. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická