Luděk HEŘMAN

Bachelor's thesis

Systém BOZP a management rizik

The OSH system and the management of the risks
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost práce a řízení rizik ve výrobním závodě, jejichž správná realizace je nezbytnou součástí managementu každé společnosti. Cíli této bakalářské práce je nalezení slabých míst v systému BOZP a managementu rizik, a konstrukce modelu evidence skoronehod ve výrobním závodě Barevka společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. Pro tyto účely bylo provedeno dotazníkové šetření …more
Abstract:
The thesis is focusing on work safety and on managing the risks in production plant whose correct realization is a necessary part of the management in every company. Among aims of this thesis is finding the weak spots in the OSH system and in management of risks, and a reconstruction of the model of near misses accident in the production plant Barevka of the company AGC Flat Glass Czech a.s.. For these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEŘMAN, Luděk. Systém BOZP a management rizik. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická