Martina Šimková

Diplomová práce

Prognóza vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva

Projection of future development of economically active population
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat strukturu obyvatelstva České republiky z hlediska vzdělanosti a ekonomické aktivity a následně nastínit jeho budoucí vývoj. Do variant prognózy je oproti standardním demografickým prognózám zahrnut i vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva. Tento přístup umožní lepší hodnocení budoucího vývoje ekonomicky aktivní složky obyvatelstva na základě její skutečné participace …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the structure of the population of the Czech Republic in terms of education and economic activity and then draw out its future development. To this variations of the projection is included the development of economic activity in the population compared to the standard demographic projections. This approach allows better assessment of future development economically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Mazouch
  • Oponent: Jaroslav Dufek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25911