Bc. Hynek PACHOLÍK

Diplomová práce

Mircea Eliade - život a dílo

Mircea Eliade - Life and Work
Anotace:
Práce je zaměřena na rumunského myslitele, historika náboženství, filozofa a spisovatele Mirceu Eliada. V první části práce je nastíněn jeho život a je rozebrán jeho vztah k Železné gardě. Druhá část práce je zaměřena na jeho dílo, které je rozebráno nejdříve obecně a potom jsou vysvětlena některá jeho díla a klíčové pojmy jako Mýtus o věčném návratu, cyklické opakování času, archaická ontologie, illud …více
Abstract:
My diploma work is focused on Mircea Eliade, who was a Romanian historian of religion, philosopher and famous fiction writer. In the first part of my work I try to briefly describe Eliade?s life. I decsribe some opinions on the most controversial part of his life - his relation to Iron Guard. The second part of my work is focused on his work and his scholar. At the beginning of this part I try to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Identifikátor: 39913

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PACHOLÍK, Hynek. Mircea Eliade - život a dílo. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia