Gabriela Prokopová

Bakalářská práce

Symboly v Homérove eposu Odysseia

Symbols in Homers epic Odysseia
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou symboly v Homérově díle Odyssea, jejich izolování a systematizace podle metody dané monografií: Milan Exner - Struktura symbolična. Práce je zaměřena nejen na vyhledávání symbolů, ale také na jejich třídění, systematizaci a zobecnění. Stručně jsme zde rozepsali život a dílo Homéra. Také jsme se věnovali archaickému Řecku, jak se v něm žilo a co ovlivňovalo každodenní …více
Abstract:
The theme of this Bachelor's work are the symbols in Homer's epos Odyssey, their isolation and systemizing in accordance with the method indicated in the monograph Structure of Symbolism by Milan Exner. The work is not only focused on seeking symbols, but also on their sorting, systemizing and generalization. We itemized in brief Homer's life and work. We followed the archaic Greece as well; how it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prokopová, Gabriela. Symboly v Homérove eposu Odysseia. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.