Bc. Monika Rozsypalová

Bachelor's thesis

Čhamový tanec nebo rituál?

Cham dance or ritual?
Abstract:
Tato diplomová práce se bude věnovat tematice asijských čhamových tanců. Čham označuje různorodé religiózní tance tibetského buddhismu. Z mnoha staletí předávané a prak-tikované tradice původně uzavřených obřadních tanců pořádaných mnichy v klášterech se postupně vytvořila tradice různorodých vystoupení, s příměsí folklórních a lidových prvků, hraných v maskách za doprovodu mnišského orchestru, někdy …more
Abstract:
This master's thesis aims to explore the topic of Asian cham dances. The word cham is used for various religious dances of Tibetan Buddhism. From the tradition of originally secre-tive ritual dancing, which was practiced and passed on for many centuries, emerged a traditi-on of various plays with a mixture of folk and vernacular elements, which were performed in masks and accompanied by monastical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2016
  • Supervisor: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií