Markéta Šařecová

Bachelor's thesis

Systém péče o drogově závislé jedince v ČR

System of care for drug addicts in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem péče o drogově závislé jedince v České republice a její osvětě mezi mladistvými. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, a přehledy jednotlivých léčebných programech, které systém péče o drogově závislé jedince v ČR nabízí. Praktická část je zaměřena na výzkum povědomí mezi mladistvými o těchto systémech, kde byla zvolena metoda dotazníkového šetření …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the system of care for drug addicts in the Czech Republic and its education among youth. The theoretical part defines the basic concepts and overviews of individual treatment programs offered by the system of care for drug addicts in the Czech Republic. The practical part is focused on research among young people about these systems, where the survey method was chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavel Daniš
  • Reader: Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions

Theses on a related topic