Markéta Šařecová

Bachelor's thesis

Systém péče o drogově závislé jedince v ČR

System of care for drug addicts in the Czech Republic
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem péče o drogově závislé jedince v České republice a její osvětě mezi mladistvými. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, a přehledy jednotlivých léčebných programech, které systém péče o drogově závislé jedince v ČR nabízí. Praktická část je zaměřena na výzkum povědomí mezi mladistvými o těchto systémech, kde byla zvolena metoda dotazníkového šetření …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the system of care for drug addicts in the Czech Republic and its education among youth. The theoretical part defines the basic concepts and overviews of individual treatment programs offered by the system of care for drug addicts in the Czech Republic. The practical part is focused on research among young people about these systems, where the survey method was chosen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions

Práce na příbuzné téma