Tereza KOSTKOVÁ

Diplomová práce

Posvátná místa v náboženských tradicích světa: Pokus o typologii na příkladu indických náboženství

Sacred Places in the Religious Traditions of the World: An Experiment about a typology on the Example of Indian Religions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou architektonických a dvou přírodních posvátných míst buddhismu a hinduismu. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve vyloženo, jak přistupuji k pojmům pojem náboženství, posvátno, rituál a pouť. Dále se zaměřuji na stručné představení hinduistické a buddhistické tradice, abych v hlavní části, zabývající se konkrétními místy, zašla v problematice více dopodrobna a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the comparison of two architectural and two natural sacral sites of Buddhism and Hinduism. To achieve this goal, I firstly characterize the concepts of religion, sacred, ritual and pilgrimage. After that, I briefly introduce the traditions of Hinduism and Buddhism. Due to that, lateron I can go deeper and to use certain concepts and ideas without explaning the basic terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Kaše

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTKOVÁ, Tereza. Posvátná místa v náboženských tradicích světa: Pokus o typologii na příkladu indických náboženství. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/