Šárka FLEISCHMANNOVÁ

Bakalářská práce

Problém interpretace v koncepci Umberta Eca

Umberto Eco´s Concept of Interpretation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémem interpretace v koncepci Umberta Eca. První část práce je věnována Ecově biografii se zaměřením na jeho koncept interpretace. Po uvedení do problematiky je přistoupeno k samotnému problému interpretace. Jsou rozebrány základní pojmy Ecovy teorie interpretace. Těmito pojmy jsou: intentio auctoris, intentio operis a intentio lectoris; modelový a empirický autor; modelový …více
Abstract:
The intention of the bachelor thesis is to provide an explanation of the problem of interpretation in conception of Umberto Eco. First of all Eco´s biography is documented, focusing on his concept of the interpretation. After the introduction to the issue it is approached to the very problem of inter-pretation. Concerning Eco´s interpretation, this work analyses selected notions: intentio auctoris …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLEISCHMANNOVÁ, Šárka. Problém interpretace v koncepci Umberta Eca. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika