Bc. Jana SEMERÁDOVÁ

Diplomová práce

Problém interpretace v koncepci Umberta Eca

Umberto Eco´s Concept of Interpretation
Anotace:
Záměrem předložené práce, jež pojednává o problému literární interpretace v koncepci Umberta Eca, je uvést a objasnit vybrané aspekty a proměny Ecovy teorie interpretace na základě jeho vlastních úvah (jež se vyvíjejí v otázce kompetence čtenáře a ohraničení jeho aktivity v rámci rozumění textu) reflektovaných v souvislosti s dobovým, tj. filozofickým a literárně teoretickým myšlením. Podle Eca spočívá …více
Abstract:
This thesis which deals with the problem of interpretation of literary texts in the concept of Umberto Eco clarifies the chosen aspects and changes of Eco´s theory of interpretation on the basis of his own reasonings which develop in the question of reader´s competention and demarcation of his activity in terms of the understanding the text and which are reflected in connection with contemporary philosophical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEMERÁDOVÁ, Jana. Problém interpretace v koncepci Umberta Eca. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Teorie a filosofie komunikace