Petra Brlayová

Bakalářská práce

Inovačná politika Brazílie

Inovační politika Brazílie
Anotace:
Práce se zabývá tematikou inovací a inovační politiky v prostředí Brazílie, která je považovaná za vzor v inovacích pro rozvojové země. Analyzuji implementaci, nástroje, cíle inovační politiky Brazílie a hodnotím role aktérů (soukromý sektor, vláda, univerzity, výskumné centrá...)
Abstract:
The bachelor thesis analyses innovation policy and innovations in Brazil; its implemantation, instruments, goals, successes and evaluates the role of key actors in this policy(private sector, government, research centres, univerzities...)
Abstract:
Práca sa zaoberá tematikou inovácií a inovačnej politiky v prostredí Brazílie, ktorá je považovaná za vzor v inováciách pre rozvojové krajiny. Analyzujem implementáciu, nástroje, ciele inovačnej politiky Brazílie a hodnotím úlohy aktérov (súkromný sektor, vláda, univerzity, výskumné centrá...)
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Anna Klosová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22201

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod