Bc. Soňa Raszková

Diplomová práce

Inovační prostředí a politika v nizozemských regionech

Innovation environment and innovation policy in the Dutch regions
Anotace:
Cílem diplomové práce „Inovační prostředí a politika v nizozemských regionech” je analyzovat a determinovat prvky, které ovlivňují úspěšnost a efektivitu regionálních inovačních systémů na příkladu vybraných regionálních inovačních systémů v Nizozemsku. První část práce je zaměřena na popis inovačních systémů, jejich koncept, strukturu, prvky, funkce a typologii, regionální inovační politiku a její …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Innovation environment and innovation policy in the Dutch regions" is to analyse and determine the elements that influence the success and effectiveness of regional innovation systems on the example of selected regional innovation systems in the Netherlands. The first part of the thesis focuses on definition of innovation systems, their concept, structure, elements, functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta