Bc. Tereza Rychtaříková

Bachelor's thesis

Doba bronzová v obci Bulhary (okr.Břeclav)

Bronze Age occupation in the village of Bulhary (District of Breclav)
Anotácia:
Práce popisuje osídlení v průběhu doby bronzové na katastrálním území obce Bulhary. Sledovány byly všechny rozpoznané kultury doby bronzové na základě dosud provedených výzkumů i povrchových sběrů autorky (realizovaných na jaře 2010, jejichž cílem bylo ověření problémových lokalit. Zvláštní důraz byl kladen na dosud nezpracované výzkumy a zejména na zhodnocení multikulturní lokality Pustý zámek.
Abstract:
This work describes a development of the Bronz Age occupation on the cadastral territory of the village of Bulhary. The subject of analysis were all recognized Bronze Age cultures reported from up to yet non-published excavations supplemented by an autor´s surface surveys (realized during Spring 2010) aimed in verifying doubtful sites. The special interest was focused on up to yet non-published excavations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedúci: Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta