Bc. Filip Danko

Bakalářská práce

Využití Foresight Cyber platformy pro analýzu bezpečnostních rizik OPF NET

Use of the Foresight Cyber platform for OPF NET security risk analysis
Anotace:
Cílem práce je identifikace specifických bezpečnostních rizik ve firemní počítačové síti. Analýza probíhá pomocí specializovaného software poskytnutou firmou Foresight Cyber s.r.o. Tato firma rovněž poskytla odborné vedení a konzultace pro práci se softwarem a pro analýzy. Vlastní analýzy a způsoby řešení probíhají pomocí Foresight Cyber platformy na základě dat získaných v prostředí sítě OPF NET ve …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is identification of specific security risks in the company computer network. The analysis is carried out using specialized software provided by the company Foresight Cyber s.r.o. This company also provided professional guidance and consulting for working with the software and for analysis. Own analyzes and solution methods are carried out using the Foresight Cyber …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/j15nq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Josef Botlík
  • Oponent: Ing. Jakub Ježíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika