Theses 

Informační podpora procesního řízení rozvoje lidských zdrojů – Bc. Petra Baštová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Bc. Petra Baštová

Diplomová práce

Informační podpora procesního řízení rozvoje lidských zdrojů

Information Support of Process Management of Human Resource Development

Anotace: Práce se zabývá možností informační podpory přechodu od liniového řízení úseku lidských zdrojů k procesnímu řízení. V teoretické části jsou popsána východiska procesního řízení a problematika řízení lidských zdrojů. Praktická část navrhuje implementaci procesního řízení v personálním úseku konkrétního podniku s využitím modelovacího nástroje ADONIS.

Abstract: The thesis focuses on transition from line management of Human Resource department to process management and its information support. The theoretical part describes the background of process management and human resource management issues. The practical part offers implementation of process management in the personnel department of a concrete company using modeling tool ADONIS.

Klíčová slova: procesní řízení, zlepšování podnikových procesů, modelování podnikových procesů, lidské zdroje, process management, business process improvement, business process modeling, human resources

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lubomír Jankových, CSc., Ing. Lukáš Herout, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz