Bc. Eliška Dokulilová

Bakalářská práce

Demokratická strana Kosova a Aliance pro budoucnost Kosova - analýza politických stran a jejich postavení ve stranickém systému

Democratic Party of Kosovo and Alliance for the Future of Kosovo - analysis of political parties and their position in the party system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou Demokratické strany Kosova a Aliance pro budoucnost Kosova. Cílem je zanalyzovat vznik a vývoj těchto stran až do současnosti, jejich ideologicko-programatické zaměření, popsat a porovnat jejich organizační strukturu a zapojení do mezinárodních organizací a rovněž postavení obou stran v stranickém systému Kosova společně s jeho proměnami.
Abstract:
The subject of the bachelor‘s thesis is analysis of the Democratic Party of Kosovo and the Alliance for the Future of Kosovo. The aim of the thesis is to analyze the origins and development of the parties to the present, their ideological and programmatic focus, describe and compare their organizational structure and participation in international organizations, as well as the position of both parties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie

Práce na příbuzné téma