Bc. Alexandra Jelínková

Bakalářská práce

The Portrayal of Families in E. M. Forster's Novels

The Portrayal of Families in E. M. Forster's Novels
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou rodinných vztahů a vazeb mezi postavami v dílech E. M. Forstera, a to konkrétně v románech Maurice a Kam se bojí vkročit andělé, ve kterých jsou mezilidské vztahy stěžejním tématem. Pozornost je věnována především společným a odlišným znakům, které jednotlivé rodinné vztahy v dílech vykazují, a zejména také jejich vlivu na psychiku a chování jednotlivých …více
Abstract:
The major objective of this bachelor’s thesis is to describe and analyse the characters and the family relationships between them in the fiction of E. M. Forster, namely in the novels Maurice and Where Angels Fear to Tread, where interpersonal relations play a crucial role in the development of the characters and their respective families. The work focuses on the similarities and the differences between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma